NT$2580

NT$3680

已售:561

功效:助勃,增粗,延時 服用:事前20分鐘口服1粒即可 常見不適症:常見不適有輕微惡心、頭暈、眼發熱,腸胃不適等。副作用是短暫的,很快會消失,喝甜飲和吃水果 平躺等措施可很快緩解症狀。

王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P 最強藍p 歐美標準 助勃,增粗,延時

商品信息

巔峰籃P


達泊西丁


最強藍p  歐美標準


功效:助勃,增粗,延時

服用:事前20分鐘口服1粒即可

常見不適症:常見不適有輕微惡心、頭暈、眼發熱,腸胃不適等。副作用是短暫的,很快會消失,喝甜飲和吃水果 平躺等措施可很快緩解症狀。


注意:高血壓心臟病及心腦血管疾病.

腎功能不全者慎用此款大劑量雙效片!

任何問題請加LINE :of1225

王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P
NT$2580
561
貨到付款,包裝隱密,避免尷尬,安全放心,若有訂單問題咨詢或需要幫助下單,請聯係LINE:of1225
最新訂單
 • 高雄符*[0960****3930]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北趙*[0933****7033]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹王*[0956****9722]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺中鐘*[0966****3667]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆朱*[0932****5666]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆陳*[0932****1137]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義吳*[0946****9269]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺南陳*[0951****6432]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺北王*[0978****5191]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北黄*[0918****8541]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆符*[0918****5516]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆孫*[0951****6583]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄方*[0986****6925]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄朱*[0998****5692]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義方*[0956****3808]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄錢*[0968****5218]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺北李*[0951****8281]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹仲*[0986****2719]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義陳*[0920****3560]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義謝*[0946****8947]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北李*[0968****9482]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 桃園謝*[0986****8102]

  3分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺中吳*[0938****1301]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆趙*[0933****4104]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹王*[0920****7675]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹方*[0920****6663]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺北趙*[0988****7257]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆孫*[0956****5188]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 桃園王*[0956****5121]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹仲*[0978****2143]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄謝*[0951****1300]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆鐘*[0960****1365]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北符*[0968****1868]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺南陳*[0932****2213]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺南張*[0932****1013]

  3分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新竹吳*[0938****1856]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 桃園鐘*[0933****9658]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺南柳*[0920****4637]

  3分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺中陳*[0978****7030]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺南周*[0918****5640]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 基隆鄭*[0946****9864]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄鄭*[0998****2431]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 高雄劉*[0988****8345]

  半小時前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義吳*[0932****2029]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 臺北黄*[0978****6701]

  2分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北仲*[0960****2223]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 新北王*[0920****3894]

  5分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義王*[0933****2654]

  1分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 桃園符*[0938****6837]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P

 • 嘉義鐘*[0968****5641]

  4分鐘前王者歸來–KRRISTA BLUE-P 巅峰藍P


TOP